Nastavenie funkcie overovania

Na správu tlače môžete používať funkciu správy podnikových ID alebo funkciu overovania používateľov.
Ak chcete nastaviť funkciu overovania, musíte ju povoliť v predvolených nastaveniach. Predvolené nastavenia môžete nakonfigurovať pomocou zobrazenia obrazovky nastavení tlače cez ikonu zariadenia v časti [Zariadenia a tlačiarne].
Podrobnosti o povolení funkcie overovania nájdete v pomocníkovi na obrazovke nastavení tlače zobrazenej prostredníctvom predvolených nastavení.
POZNÁMKA
Ak nastavíte informácie o overovaní ako predvolené nastavenie, môžete zmenšiť úsilie potrebné na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2.
Kliknite na položku [Nastavenia overovacích údajov].
3.
Na zobrazenej obrazovke zadajte informácie o overovaní nastavené v zariadení.
4.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy