Karta [Podpora/zariadenie]

Môžete nakonfigurovať nastavenia prostredia ovládača atď.
[Zobraziť nastavenia]
Zobrazí zoznam na kontrolu aktuálneho nastavenia.
Nastavenia tlače môžete nakonfigurovať aj na obrazovke nastavení tlače ovládača zobrazenej na ikone zariadenia v časti [Zariadenia a tlačiarne]. V tomto zozname sú zobrazené aj nastavenia tlače, ktoré je možné nakonfigurovať.
[Upraviť obľúbené nastavenia]
Umožňuje zmeniť poradie a odstrániť zaregistrované obľúbené nastavenia.
Obrazovka [Upraviť obľúbené nastavenia]
[+][-]
[Riešenie problémov]
Umožňuje nakonfigurovať podrobné prevádzkové nastavenia ovládača pre špeciálnu tlač alebo aplikácie. Po výbere položky [Zoznam nastavení] na obrazovke [Riešenie problémov] sa zobrazí podrobné vysvetlenie.
[Predvoľby]
Umožňuje zmeniť veľkosť papiera zobrazenú ovládačom podľa oblasti, ktorú používate alebo podľa vašich predvolieb, a inicializovať nastavenia obľúbených nastavení atď.
[Nastavenia overovacích údajov]
Umožňuje spravovať tlač prostredníctvom funkcie správy podnikových ID alebo funkcie overovania používateľov.
Kliknutím na položku [Overiť] na zobrazenej obrazovke môžete skontrolovať, či sa informácie o overovaní zadané v zariadení a zadaný obsah zhodujú.
[Nastavenie mien používateľov]
Umožňuje nastaviť meno používateľa, ktoré chcete použiť pre tlačové úlohy. Nastavené meno používateľa sa zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a používa sa ako meno používateľa v hlavičkách a pätách.
[+][-]
[Informácie]
Zobrazuje informácie o verzii ovládača.

Príbuzné témy