Potvrdenie nastavenia informácií o používateľovi pred tlačou

Ešte pred tlačou môžete skontrolovať nastavené informácie o používateľovi.
Ak nastavíte túto funkciu, pri tlači sa zobrazí obrazovka umožňujúca skontrolovať kód PIN nastavený pre zabezpečenú tlač. V prípade potreby môžete kód PIN vynulovať.

Predpoklady

Používate systém Windows 10 verzie 1803 alebo novší

Postupy

1.
Otvorte [Zariadenia a tlačiarne] v položke [Ovládací panel] systému Windows.
2.
Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nastaviť → vyberte [Predvoľby tlače].
3.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
4.
Kliknite na položku [Nastavenia zariadenia].
Keď kliknete na [Nastavenia zariadenia], po zobrazení potvrdzovacej obrazovky s otázkou, či chcete uložiť nastavenia, sa zatvorí obrazovka nastavení tlače.
5.
Zobrazte kartu [Nastavenia správcu].
6.
Kliknite na položku [Zmeniť nastavenia správcu].
Ak sa zobrazí obrazovka, ktorá vyžaduje, aby ste potvrdili, či chcete povoliť zmeny, kliknite na [Áno] → zobrazte kartu [Nastavenia správcu].
7.
Povoľte [Zoznam nastavení] > [Pri tlači vždy potvrdiť informácie o používateľovi] → kliknite na [OK].

Príbuzné témy