Priloženie šifrovania počas tlače

K tlačovým údajom môžete pripojiť kód PIN a uložiť ho do zariadenia. Táto funkcia je užitočná pri tlači dôverných dokumentov atď.
POZNÁMKA
Ak nastavíte kód PIN použitý vo funkcii zabezpečenej tlače ako predvolený, môžete zmenšiť úsilie potrebné na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1.
Zobrazte kartu [Hlavné].
2.
Vyberte možnosť [Zabezpečená tlač] v poli [Metóda výstupu].
3.
Na obrazovke [Nastavenia zabezpečenej tlače] zadajte [PIN] → kliknite na položku [OK].
V prípade potreby zadajte [PIN] po výbere [Použiť PIN].

Príbuzné témy