Nastavenie mena používateľa

Môžete nastaviť meno používateľa, ktoré chcete použiť pre tlačové úlohy. Nastavené meno používateľa sa zobrazí na ovládacom paneli zariadenia a vytlačí sa ako meno používateľa v hlavičkách a pätách.
Ak chcete zmeniť meno používateľa, musíte povoliť zmenu mena používateľa v predvolených nastaveniach. Predvolené nastavenia môžete nakonfigurovať pomocou zobrazenia obrazovky nastavení tlače cez ikonu zariadenia v [Zariadenia a tlačiarne].
Podrobnosti o povolení zmeny mena používateľa nájdete v pomocníkovi na obrazovke nastavení tlače zobrazenej prostredníctvom predvolených nastavení.
1.
Zobrazte kartu [Podpora/zariadenie].
2.
Kliknite na položku [Nastavenie mien používateľov].
3.
Na obrazovke [Nastavenie mien používateľov] vyberte možnosť [Meno, ktoré sa použije] → kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy