Registrácia obľúbených nastavení

Môžete vyvolať často používané nastavenia tlače pri tlači s registrovaním týchto nastavení v položke [Obľúbené nastavenia].
1.
Na obrazovke nastavení tlače ovládača nakonfigurujte nastavenia, ktoré chcete zaregistrovať.
V prípade potreby prepnite na inú kartu a nastavte príslušné nastavenia.
2.
Kliknite na položku [] (Obľúbené nastavenia) v spodnej časti obrazovky.
3.
Na obrazovke [Obľúbené nastavenia] kliknite na položku [] (Registrovať) → zadajte názov, ktorý bude priradený k obľúbeným nastaveniam.
4.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy