Spoločné nastavenia pre všetky karty

Na jednotlivých kartách si môžete pozrieť obľúbené nastavenie, obnoviť štandardné konfigurácie nastavenia tlače atď.
[] (Pomocník)
Zobrazí sa pomocník pre obrazovku nastavení tlače.
[] (Resetovať nastavenia tlače)
Vráti nastavenia tlače všetkých kariet na svoje štandardné konfigurácie.
[] (Obľúbené nastavenia)
Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných obľúbených nastavení.
Obrazovka [Obľúbené nastavenia]
[+][-]

Príbuzné témy