Informácie o tomto ovládači

Tento ovládač umožňuje zobraziť obrazovku nastavení tlače pre ovládače, ktoré podporujú aplikácie z Windows Obchodu a počítačové aplikácie a používať tlačové funkcie zariadení Canon.
V tejto príručke sú aplikácie z Windows Obchodu, aplikácie Windows a aplikácie UWP (Universal Windows Platform) označované ako aplikácie z obchodu.

Tlač z počítačovej aplikácie

Pri tlači z počítačových aplikácií sa zobrazí nasledujúca obrazovka s nastaveniami tlače.
POZNÁMKA
Podrobné informácie o nastavení tlače z počítačových aplikácií nájdete v používateľskej príručke k ovládaču tlačiarne V4.

Tlač z aplikácie z Obchodu

Pri tlači z aplikácií z Obchodu sa zobrazí nasledujúca obrazovka s nastaveniami tlače.

Príbuzné témy