Používanie vlastných veľkostí papiera

Môžete zaregistrovať požadovanú veľkosť papiera a použiť ju na tlač.
1.
Zobrazte kartu [Hlavné].
2.
Vyberte položku [Určiť stranu/výstupný formát] v [Výstupný formát] → kliknite na [Podrobnosti].
3.
Na obrazovke [Určiť stranu/výstupný formát] nastavte veľkosť papiera, ktorý sa má použiť, a jednotky.
4.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy