Karta [Hlavné]

Môžete nastaviť základné funkcie tlače.
[Formát strany]
Zobrazuje veľkosť stránky nastavenú v aplikácii alebo veľkosť stránky nastavenú po kliknutí na časť [Podrobnosti].
[+][-]
[Výstupný formát]
Určuje skutočnú veľkosť papiera, na ktorý chcete tlačiť. Ak vyberiete veľkosť, ktorá sa líši od nastavenia [Formát strany], tlačové údaje sa zväčšia alebo zmenšia, aby sa pri tlači zmestili na nastavenú veľkosť strany.
[+][-]
[Typ papiera]
Určuje papier na tlač podľa typu papiera.
[Obojstranná tlač]
Tlač na obidve strany papiera. Predvolené nastavenie tlačiarní, ktoré podporujú obojstrannú tlač, je [Obojstranná tlač].
[Miesto zošívania]
Určuje miesto zošívania.
[+][-]
[Rozloženie strán]
Tlač viacerých strán rozmiestnených na jednom liste.
[Zošitie]/[Eko (bez zošitia)]
Zošívanie strán pri výstupe tlačových údajov. Povoľte jednu z týchto možností a potom vyberte polohu zošívania. [Eko (bez zošitia)] zlisuje papier bez použitia zošívania.
Dostupné miesta zošívania sa líšia v závislosti od veľkosti výstupného papiera, smeru podávania papiera a spôsobu zdroja papiera.
[Metóda výstupu]
Nastaví spôsob výstupu tlačových údajov. Môžete uložiť údaje do zariadenia, presunúť tlačovú úlohu vo fronte tlače pred ostatné úlohy a vytlačiť ju atď.
[+][-]

Príbuzné témy