Vkladanie listov medzi priehľadné fólie

Tlač môžete vykonať tak, že medzi priehľadné fólie vložíte listy papiera. Tlačiť môžete aj na vložené listy.
1.
Zobrazte kartu [Podávanie papiera].
2.
Vyberte priehľadnosť v položke [Typ papiera].
Môžete si vybrať z nasledujúcich priehľadností.
Rozbaľovací zoznam [Typ papiera].
[Typ papiera] na obrazovke [Nastavenia typu papiera].
Obrazovku [Nastavenia typu papiera] môžete zobraziť výberom položky [Vybrať papier podľa] > [Typ papiera], potom kliknite na [Nastavenia] alebo kliknite na [Typ papiera] > [Nastavenia].
3.
Vyberte zdroj papiera pre priehľadné fólie v položke [Zdroj papiera na priesvitky] alebo [Zdroj papiera].
4.
Vyberte položku [Zap.] alebo [Tlač na hárky obálky] v poli [Hárky obálky].
5.
Vyberte zdroj papiera, ktorý je nastavený na vkladanie listov, v položke [Zdroj papiera na hárky obálky].

Príbuzné témy