Tlač na rozraďovač

Môžete tlačiť na časť rozraďovača so zarážkou.
1.
Zobrazte kartu [Podávanie papiera].
2.
Kliknite na položku [Typ papiera] > [Nastavenia].
Ak vyberiete [Vybrať papier podľa], vyberte [Typ papiera] a kliknite na [Nastavenia].
3.
Na obrazovke [Nastavenia typu papiera] vyberte rozraďovač v položke [Typ papiera].
4.
Povoľte možnosť [Odsadiť polohu tlače] → určite [Šírka odsadenia].
Ak ste vytvorili tlačové údaje s jednou z nasledujúcich veľkostí papiera, zakážte možnosť [Odsadiť polohu tlače]. Časť so zarážkou je zahrnutá v šírke.
A4 rozraďovač: 223 x 297 mm
Listový rozraďovač: 228,6 x 279,4 mm
Ak vyberiete [Veľkosť tabelačného papiera], vyberte veľkosť papiera.
5.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy