Prerušenie tlače na tlač úlohy

Môžete zrušiť tlačové úlohy aktuálne spracovávané zariadením a vytlačiť zadanú úlohu.
Táto funkcia je užitočná, keď spracovaná tlačová úloha zaberá čas a vy chcete ešte pred jej dokončením vytlačiť inú tlačovú úlohu.
Po dokončení tlačovej úlohy sa prerušená tlačová úloha znova spustí.
1.
Zobrazte kartu [Hlavné].
2.
Vyberte možnosť [Prerušiť a tlačiť] v poli [Metóda výstupu].

Príbuzné témy