Uloženie tlačových údajov

Tlačové údaje môžete uložiť v schránke v zariadení. Takisto môžete zmeniť nastavenia alebo skombinovať uložené údaje s inými uloženými údajmi pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného používateľského rozhrania.
POZNÁMKA
Ak nastavíte číslo schránky použitej vo funkcii uloženej tlače ako predvolené, môžete zmenšiť úsilie potrebné na konfiguráciu nastavení počas tlače.
1.
Zobrazte kartu [Hlavné].
2.
Vyberte možnosť [Uložiť do schránky] v poli [Metóda výstupu].
3.
Na obrazovke [Nastavenia ukladania] nastavte [Názov dokumentu].
Ak chcete použiť požadovaný názov, vyberte položku [Zadajte názov] → zadajte názov.
4.
Kliknite na položku [Obnoviť] → vyberte cieľ v zozname [Schránka].
Môžete vybrať súčasne viaceré schránky.
5.
Kliknite na položku [OK].

Príbuzné témy