Tlač vodotlače

Cez tlačové údaje môžete vložiť a vytlačiť polopriehľadné znaky, ako napríklad [PRÍSNE TAJNÉ] alebo [KONCEPT].
Takisto môžete vytvárať nové vodotlače.

Vloženie a tlač vodotlače

1.
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2.
Povoľte možnosť [Vložiť vodotlač] → vyberte názov vodotlače.

Vytvorenie novej vodotlače

1.
Zobrazte kartu [Rozloženie].
2.
Kliknite na položku [Vložiť vodotlač] > [Upraviť].
3.
Na obrazovke [Upraviť vodotlač] kliknite na položku [Pridať].
4.
Zadajte názov v položke [Názov].
V prípade potreby zadajte znaky a nastavte atribúty, umiestnenie, okraje a prekrývanie vodoznaku.
5.
Kliknite na položku [OK].
Ak je povolená možnosť [Vložiť vodotlač], vytvorený vodoznak sa pridá do zobrazeného zoznamu.

Príbuzné témy