Karta [Dokončenie]

Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa konečnej úpravy, ako sú zoraďovanie, zošívanie atď.
Zoradiť
Zoskupiť
Odsadenie
Otočiť
Dierovanie
Zošitie
[Metóda výstupu]
Určuje spôsob oddelenia pri tlači viacerých kópií.
[+][-]
[Zošitie]/[Eko (bez zošitia)]
Zošívanie strán pri výstupe tlačových údajov. Povoľte jednu z týchto možností a potom vyberte polohu zošívania. [Eko (bez zošitia)] zlisuje papier bez použitia zošívania.
Dostupné miesta zošívania sa líšia v závislosti od veľkosti výstupného papiera, smeru podávania papiera a spôsobu zdroja papiera.
[Dierovanie]
Vytlačí strany s otvormi pre väzbu. Túto funkciu môžete použiť len vtedy, ak je povolená v zariadení. Typ dierovania môžete vybrať v závislosti od voliteľnej jednotky pripojenej k zariadeniu.
[Otočiť]
Vytlačí každú tlačovú úlohu pod uhlom 90 stupňov vzhľadom na úlohu pred ňou a za ňou.
[Zložiť]
Určuje typ záhybu, ak sú strany na výstupe zložené do jedného z rôznych vzorov.
[+][-]
[Výstupná poloha]
Určuje cieľ výstupu vytlačeného papiera.
Pri výstupe do veľkokapacitného stohovača vyberte možnosť [Stohovač (oblasť stohu)].
[Odsadenie]
Odsadí každú skupinu výstupu strán.
[Určiť interval odsadenia]
Na výstupe budú strany, pre ktoré je odsadený určený počet strán.

Príbuzné témy