Karta [Ukážka]

Je to prvá karta, ktorá sa zobrazí po otvorení obrazovky nastavení tlače. Môžete nakonfigurovať základné nastavenia tlače.
[Formát strany]
Zobrazuje veľkosť stránky nastavenú v aplikácii alebo veľkosť stránky nastavenú na karte [Hlavné] > [Formát strany].
[Výstupný formát]
Určuje skutočnú veľkosť papiera, na ktorý chcete tlačiť. Ak vyberiete veľkosť, ktorá sa líši od nastavenia [Formát strany], tlačové údaje sa zväčšia alebo zmenšia, aby sa pri tlači zmestili na nastavenú veľkosť strany.
[Orientácia]
Určuje orientáciu tlačových údajov.
[Kópie]
Určuje počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.
[Rozloženie strán]
Tlač viacerých strán rozmiestnených na jednom liste.
Ak povolíte možnosť [Plagát] na karte [Rozloženie], zobrazia sa nastavenia pre tlač plagátu.
[Metóda tlače]
Určuje, na ktorú stranu sa bude tlačiť (jedna strana alebo obidve strany) alebo či sa vykoná tlač brožúry.
[Režim farieb]
Prepínanie medzi farebnou a čiernobielou tlačou.
[+][-]

Príbuzné témy