Karta [Kvalita]

Môžete nastaviť spôsob spracovania tlače tak, aby zodpovedal obsahu tlačových údajov.
[Tlač podľa obsahu]
Určuje cieľ, ktorý zodpovedá tlačovým údajom a nastaví vhodný režim kvality tlače.
[Podrobné nastavenia kvality]
Umožňuje nastaviť podrobné nastavenia kvality tlače, ako napríklad rozlíšenie, gradácia, množstvo tonera a pod.
Obrazovka [Podrobné nastavenia kvality]
[+][-]
[Úprava farieb]
Umožňuje nastaviť farbu, jas a kontrast.
Obrazovka [Úprava farieb]
[+][-]
[Nastavenia ladenia]
Umožňuje nastaviť operácie zodpovedajúce nastaveniu farieb.
Obrazovka [Nastavenia ladenia]
[+][-]
[Dvojfarebná tlač]
Vytlačí v dvoch farbách, s časťami tlačových údajov, pre ktoré neexistujú žiadne farebné údaje vytlačené v odtieňoch čiernej a časti, pri ktorých sa farebné údaje tlačia v odtieňoch vybranej farby.
[Šetrenie tonera]/[Podrobnosti úspory tonera]
Šetrí toner tlačením tlačových údajov pri použití menšieho množstva tonera.
V časti [Podrobnosti úspory tonera] je tlač zosvetlená v poradí [Režim 1], [Režim 2] a [Režim 3].

Príbuzné témy