Problemen oplossen

Als u problemen tegenkomt tijdens installatie van het printerstuurprogramma, raadpleeg dan de volgende gedeeltes voordat u contact opneemt met Canon.

Problemen met de draadloze/bedrade LAN-verbinding

Als de printer die u wilt niet wordt weergegeven in de [Lijst met printers].

Klik op [Nogmaals zoeken] om nogmaals naar de printer te zoeken in het netwerk.

 
Als u de printer op een computer aansluit via een draadloze LAN, controleert u of de printer correct is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Kan geen verbinding maken met draadloos LAN
 
Kan geen verbinding maken met draadloos LAN
 
 
Controleer de status van uw computer.
Zijn de instellingen van de computer en de draadloze router voltooid?
Zijn de kabels van de draadloze router (inclusief het netsnoer en de LAN-kabel) goed aangesloten?
Is de draadloze router ingeschakeld?
Als het probleem zich blijft voordoen zelfs nadat u de bovenstaande items hebt gecontroleerd:
Schakel de apparaten uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.
Wacht enkele ogenblikken en probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk.
 
 
Controleer of de printer is ingeschakeld.
Als de printer is ingeschakeld, schakelt u het uit en vervolgens weer in.
 
 
Controleer de plek van de installatie van de printer en de draadloze router.
Staat de printer te ver van de draadloze router?
Zijn er obstakels zoals muren tussen de printerhet apparaat en de draadloze router?
Zijn er toestellen zoals magnetrons of digitale draadloze telefoons die radiogolven uitzenden in de buurt van de printer?
 
 
Stel de instellingen van het draadloze LAN opnieuw in.
Als u de verbinding handmatig moet instellen
Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, voer de vereiste informatie dan handmatig in.
De stealth-functie is ingeschakeld.
ELKE verbindingsweigering* wordt geactiveerd.
De automatisch gegenereerde WEP-sleutel (hexadecimaal) wordt geselecteerd.
* Een functie waarbij de draadloze router de verbinding weigert als de SSID op het apparaat dat moet worden aangesloten, is ingesteld op "ELKE" of leeg is.
Als u de instellingen van de draadloze router moet wijzigen
Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, wijzigt u de instellingen van de router.
MAC-adresfiltering is ingeschakeld.
Als alleen IEEE 802.11n wordt gebruikt voor de draadloze communicatie, wordt WEP geselecteerd of de WPA/WPA2-encryptiemethode wordt ingesteld op TKIP.
 

Problemen met de USB-verbinding

Installatie start niet.

Is de printer ingeschakeld?
Zijn de computer en de printer goed aangesloten met de USB-kabel?
Verbinding maken via USB
Stond de printer aan voordat u het printerstuurprogramma installeerde? Zo ja, zet de printer dan uit en haal de USB-kabel uit de aansluiting en installeer het printerstuurprogramma opnieuw.
Installeren
Schakel de printer altijd in wanneer het volgende scherm wordt weergegeven.

 
Vervang de USB-kabel. Vervang de USB-kabel door een kortere als de kabel te lang is.
Sluit als u een USB-hub gebruikt de printer direct aan op uw computer met een USB-kabel.
Verwijder eerst het USB-stuurprogramma en installeer vervolgens het printerstuurprogramma opnieuw.
Het USB-stuurprogramma verwijderen
Installeren
 

Problemen via de afdrukserver

U kunt de afdrukserver niet vinden om verbinding mee te maken.

Zijn de printserver en computer goed aangesloten?
Loopt de printserver?
Heeft u gebruikersrechten voor verbinding met de printserver? Vraag bij twijfel de beheerder van de printserver om hulp.
Is [Netwerk detecteren] ingeschakeld? (Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016)
Inschakelen [Netwerk detecteren]
27RC-00W