Mengkhususkan Alamat IP untuk Tetapan Firewall

Anda boleh sama ada menghadkan komunikasi untuk peranti hanya dengan alamat IP yang ditetapkan, atau menyekat peranti dengan alamat IP tertentu tetapi membenarkan komunikasi lain. Anda boleh menentukan alamat IP tunggal atau julat alamat IP.
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai operasi asas yang akan dilaksanakan apabila menetapkan mesin daripada UI Kawalan Jauh, lihat Menetapkan Pilihan Menu daripada UI Kawalan Jauh.
1
Mulakan dengan UI Kawalan Jauh dan log masuk ke Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] (Tetapan/Pendaftaran) pada halaman Portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Pilih [Network Settings] (Tetapan Rangkaian)  [Firewall Settings] (Tetapan Firewall).
4
Klik [Edit] (Edit) untuk penapis alamat IP sasaran.
Pilih penapis yang sama dengan alamat IP sasaran. Untuk menghad data yang dihantar daripada mesin kepada komputer, pilih [Outbound Filter] (Saringan Keluar). Untuk menghad data diterima daripada komputer, pilih [Inbound Filter] (Saringan Masuk).
5
Tentukan tetapan untuk penapis paket.
Pilih dasar lalai untuk membenarkan ataupun menolak komunikasi peranti lain dengan mesin, dan kemudian tentukan alamat IP untuk pengecualian.
1
Pilih [Use Filter] (Guna Saringan) kotak semak dan klik [Reject] (Tolak) atau [Allow] (Benarkan) butang radio untuk [Default Policy] (Polisi Lalai).
[Use Filter] (Guna Saringan)
Pilih kotak semak untuk menyekat komunikasi. Kosongkan kotak semak untuk melumpuhkan sekatan.
[Default Policy] (Polisi Lalai)
Pilih pra-syarat untuk membenarkan atau menolak komunikasi peranti lain dengan mesin.
[Reject] (Tolak)
Pilih untuk melalukan paket komunikasi hanya apabila ia dihantar ke atau diterima daripada peranti yang alamat IP dimasukkan dalam [Exception Addresses] (Alamat Terkecuali). Komunikasi dengan peranti lain tidak dibenarkan.
[Allow] (Benarkan)
Pilih untuk halang paket komunikasi hanya apabila mereka dihantar ke atau diterima daripada peranti yang alamat IP dimasukkan dalam [Exception Addresses] (Alamat Terkecuali). Komunikasi dengan peranti lain tidak dibenarkan.
2
Tentukan alamat yang dikecualikan.
Masukkan alamat IP (atau tukar jular alamat IP) dalam [Address to Register] (Alamat untuk Didaftar) kotak semak dan klik [Add] (Tambah).
Periksa ralat kemasukan
Jika alamat IP yang salah dimasukkan, anda mungkin tidak dapat untuk mengakses mesin dari UI Kawalan Jauh, di mana anda perlu menetapkan <Penapis Alamat IPv4> atau <Penapis Alamat IPv6> kepada <Tak Akt>.
<Penapis Alamat IPv4>
<Penapis Alamat IPv6>
Borang kemasukan untuk alamat IP
Penerangan
Contoh
Masukkan satu alamat
IPv4:
Hadkan nombor dengan noktah.
192.168.0.10
IPv6:
Hadkan karakter huruf dan nombor dengan tanda noktah bertindih.
fe80::10
Menentukan julat alamat
Masukkan tanda sengkang di antara alamat.
192.168.0.10-192.168.0.20
Tentukan julat alamat dengan awalan.
Masukkan alamat, diikuti dengan palang dan nombor yang menunjukkan panjang awalan.
192.168.0.32/27

fe80::1234/64
Apabila [Reject] (Tolak) dipilih untuk penapis keluar
Paket keluar pelbagai siaran dan penyiaran tidak boleh disaring.
Lupus alamat IP daripada pengecualian
Pilih alamat IP dan klik [Delete] (Padam).
3
Klik [OK] (OK).
6
Mulakan semula mesin.
MATIKAN mesin, tunggu selama sekurang-kurangnya 10 saat, dan HIDUPKAN semula.
Menggunakan panel operasi
Anda juga boleh sekat atau membolehkan saringan alamat IP daripada <Menu> dalam skrin Rumah.
<Penapis Alamat IPv4>
<Penapis Alamat IPv6>
29WY-074