<Rangkaian>

Semua tetapan yang berkaitan dengan rangkaian disenaraikan dengan penerangan. Tetapan lalai ditandakan dengan pisau ().
Asterisk (*)
Tetapan yang ditandakan dengan "*1" tidak boleh diimport atau dieksport.
Tetapan yang ditandakan dengan "*2" tidak boleh dipaparkan bergantung pada model yang anda gunakan, pilihan atau item tetapan lain.

<Pilih LAN Berwayar/Wayarles>

Apabila menghidupkan mesin daripada LAN Wayarles ke LAN Berwayar, anda perlu untuk menentukan tetapan. Sebaliknya, apabila bertukar mesin daripada LAN Berwayar ke LAN Wayarles, anda tidak perlu untuk menentukan tetapan ini (Anda boleh menukar menggunakan berikut <Tetapan LAN Wayarles>). Memilih LAN Berwayar atau Wayarles
<LAN Berwayar>
<LAN Wayarles>

<Tetapan LAN Wayarles>

Tentukan tetapan untuk menyambung mesin ke LAN wayarles. Anda juga boleh melihat tetapan semasa atau menentukan tetapan untuk menjimatkan penggunaan kuasa.
<Tetapan SSID>
Pilih untuk mengkonfigurasi sambungan wayarles dengan menentukan maklumat termasuk SSID atau kekunci rangkaian dengan memasukkan secara manual daripada panel operasi.
<Pilih Titik Capaian>
Penghala LAN wayarles yang boleh mengakses mesin dikesan secara automatik, supaya anda boleh memilih daripada senarai. Anda mesti memasukkan secara manual kunci rangkaian, seperti kunci WEP atau PSK. Menyediakan Sambungan dengan Memilih Penghala Wayarles
<Masuk Secara manual>
Pilih untuk mengkonfigurasi sambungan wayarles dengan memasukkan secara manual SSID. Dengan menggunakan kaedah ini, anda boleh menentukan tetapan pengesahan dan penyulitan secara terperinci. Menyediakan Sambungan dengan Menentukan Tetapan Terperinci
<Tetapan Keselamatan>
<Tiada>
<WEP>
<Sistem Terbuka>
Kunci WEP dari 1 ke 4
<Kunci Kongsi>
Kunci WEP dari 1 ke 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Auto>
<AES-CCMP>
<Mod Tekan Butang WPS>
Pilih untuk mengkonfigurasi sambungan wayarles dengan menggunakan butang pada penghala wayarles WPS secara automatik. Menyediakan Sambungan Menggunakan Mod Butang Tolak WPS
<Mod Kod PIN WPS>
Pilih untuk mengkonfigurasi sambungan wayarles dengan memasukkan kod PIN untuk penghala wayarles WPS. Menyediakan Sambungan Menggunakan Mod Kod PIN WPS
<Mod Jimat Kuasa>
Pilih sama ada atau tidak mesin memasuki Mod Penjimatan Kuasa berdasarkan isyarat yang dipancarkan dari penghala wayarles.
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Maklumat Smbgn> *1
Pilih untuk melihat tetapan LAN wayarles semasa. Melihat Tetapan Rangkaian
<Alamat MAC>
<Status LAN Wayarles>
<Maklumat Ralat Terkini>
<Saluran>
<Tetapan SSID>
<Tetapan Keselamatan>
<Mod Jimat Kuasa>

<Tetapan Sambungan Langsung>

Menetapkan sama ada untuk menyambung secara langsung. Dengan membolehkan fungsi ini, menyambung terus dengan mesin mungkin walaupun dalam persekitaran tanpa pusat akses atau penghala LAN wayarles. Menyambung Secara Terus (Mod Titik Akses)
<Guna Smbungan Langsung>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Penamatan Sambungn Langsng>
Tentukan masa untuk memutuskan sambungan secara automatik selepas Sambungan Terus diwujudkan.
<Tamatkan Sesi Secara Automatik>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Masa Sehingga Sesi Tamat>
1 hingga 60 (minit)
<Tetapan Mod Titik Capaian>
Konfigurasikan SSID/kunci rangkaian secara abritari. Jika anda mahu menyambungkan berbilang peranti mudah alih kepada mesin pada masa yang sama, anda perlu mengkonfigurasikan kedua-dua SSID dan kunci rangkaian secara abritari.
<Guna SSID Tersuai>
<Tak Akt>
<Aktif>
<SSID>
 
<Guna KnciRgkaianTrsuai>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Kunci Rangkaian>

<Sambungan Mudah melalui PC>

Mulakan prosedur untuk Sambungan Mudah melalui PC (mod penyediaan tanpa kabel). Anda boleh menggunakan Canon Laser NW Device Setup Utility untuk mengkonfigurasi tetapan rangkaian melalui komputer.
Muat turun Canon Laser NW Device Setup Utility daripada laman web Canon (http://www.canon.com/).

<Tetapan TCP/IP>

Tentukan tetapan untuk menggunakan mesin dalam rangkaian TCP/IP, seperti tetapan alamat IP.
<Tetapan IPv4>
Tentukan tetapan untuk menggunakan mesin dalam rangkaian IPv4.
<Tetapan Alamat IP>
Konfigurasikan alamat IP, yang digunakan untuk mengenal pasti peranti, seperti komputer dan pencetak, pada rangkaian TCP/IP. Menetapkan Alamat IPv4
<Memperoleh secara Auto>
<Memperoleh secara Auto>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Pilih Protokol>
    <Tak Aktif>
    <DHCP>
<IP Auto>
    <Tak Aktif>
    <Aktif>
 
<Memperoleh Secara manual>*2
<Alamat IP>: 0.0.0.0
<Topeng Subnet>: 0.0.0.0
<Alamat Get Laluan>: 0.0.0.0
 
<Semak Tetapan>
<Tetapan Pilihan DHCP>
Jika DHCP dibolehkan, gunakan tetapan ini untuk memilih sama ada untuk menggunakan fungsi pilihan DHCP untuk memperoleh alamat pelayan DNS atau nama domain. Konfigurasi DNS
<Memperoleh Nama Hos>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Kemas Kini Dinamik DNS>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Memperoleh Almt Pelayan DNS>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Memperoleh Nama Domain>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Memperoleh Almt Playan WINS>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Memperoleh Almt Playan SMTP>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Memperoleh Almt Pelayan POP>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Arahan PING>
Pilih untuk memeriksa bahawa mesin disambungkan ke komputer melalui rangkaian. Menguji Sambungan Rangkaian
<Tetapan IPv6>
Tentukan tetapan untuk menggunakan mesin dalam rangkaian IPv6. Menetapkan Alamat IPv6
<Guna IPv6>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Semak Tetapan IPv6>
Anda boleh menyemak alamat pautan tempatan yang diperoleh secara automatik.
<Tetapan Alamat Tanpa Keadaan>
Dayakan atau nyahdayakan alamat tanpa status.
<Tetapn Alamat Tanpa Keadaan>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Semak Tetapan>
<Alamat tanpa Keadaan>
<Panjang Awalan>
<Tetapan DHCPv6>
Dayakan atau nyahdayakan alamat berstatus yang diperoleh melalui DHCPv6.
<Guna DHCPv6>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Semak Tetapan>
<Alamat dengan Keadaan>
<Panjang Awalan>
<Tetapan Pilihan DHCP>
Jika DHCP dibolehkan, gunakan tetapan ini untuk memilih sama ada untuk menggunakan fungsi pilihan DHCP untuk memperoleh alamat pelayan DNS atau nama domain. Konfigurasi DNS
<Memperoleh Almt Pelayan DNS>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Memperoleh Nama Domain>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Tetapan DNS>
Tentukan tetapan untuk Domain Name System (DNS), yang menyediakan nama hos untuk resolusi alamat IP. Konfigurasi DNS
<Tetapan Alamat Pelayan DNS IPv4>
Tentukan alamat IP pelayan DNS dalam persekitaran IPv4.
<Pelayan DNS Utama>: 0.0.0.0
<Pelayan DNS Kedua>: 0.0.0.0
<Tetapan Nama Hos DNS/Nama Domain>
Tentukan nama hos mesin untuk didaftarkan dalam pelayan DNS dan juga nama domain di mana mesin tergolong.
<IPv4>
<Nama Hos>
<Nama Domain>
 
<IPv6>
<Guna Hos/Domain IPv4>
<Tak Akt>
<Nama Hos>
<Nama Domain>
<Aktif>
<Tetapan Kemas Kini Dinamik DNS>
Pilih sama ada mahu mengemas kini rekod DNS secara dinamik apabila alamat IP mesin diubah.
<IPv4>
<Kemas Kini Dinamik DNS>
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Selang KemasKini Dinamik DNS>
    0 ke 24 ke 48 (jam) 
 
<IPv6>
<Kemas Kini Dinamik DNS>
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Daftar Alamat Manual>
    <Tak Aktif>
    <Aktif>
<Daftar Alamat Dengan Keadaan>
    <Tak Aktif>
    <Aktif>
<Daftar Alamat Tanpa Keadaan>
    <Tak Aktif>
    <Aktif>
<Selang Kemas Kini Dinamik DNS>
    0 ke 24 ke 48 (jam)
<Tetapan mDNS>
Tentukan tetapan untuk kegunaan fungsi DNS tanpa pelayan DNS.
<IPv4>
<Gunakan mDNS>
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Nama mDNS>
 
<IPv6>
<Gunakan mDNS>
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Guna Nama mDNS Sama IPv4>
    <Tak Akt>
        <Nama mDNS>
    <Aktif>
<Tetapan WINS>
Tentukan tetapan untuk Windows Internet Service Nama (WINS), yang menyediakan nama NetBIOS untuk resolusi alamat IP dalam persekitaran rangkaian gabungan NetBIOS dan TCP / IP. Mengkonfigurasi WINS
<Resolusi WINS>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Alamat Pelayan WINS>: 0.0.0.0
<Tetapan LPD>
Membolehkan atau melumpuhkan LPD, protokol percetakan yang boleh digunakan pada mana-mana platform perkakasan atau sistem operasi. Anda juga boleh menetapkan tempoh penerimaan tamat masa selepas percetakan dibatalkan jika penerimaan data cetakan terganggu. Mengkonfigurasi Protokol Pencetakan dan Fungsi WSD
<Gunakan Pencetakan LPD>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Tamat Masa RX>
 1 ke 5 ke 60 (minit)
<Tetapan RAW>
Membolehkan atau melumpuhkan RAW, protokol percetakan yang khusus untuk Windows. Anda juga boleh menetapkan tempoh penerimaan tamat masa selepas percetakan dibatalkan jika penerimaan data cetakan terganggu. Mengkonfigurasi Protokol Pencetakan dan Fungsi WSD
<Gunakan Pencetakan RAW>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Tamat Masa RX>
 1 ke 5 ke 60 (minit)
<Tetapan WSD>
Membolehkan atau melumpuhkan pelayaran automatik dan memperoleh maklumat untuk pencetak atau pengimbas dengan menggunakan protokol WSD tersebut. Mengkonfigurasi Protokol Pencetakan dan Fungsi WSD
<Gunakan Pencetakan WSD>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Guna Pelayaran WSD>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Gunakan Pengimbasan WSD>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Gunakn Pngimbasan Komputer>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Guna Penemuan Multisiar>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Guna Mod FTP PASV>
Tentukan sama ada untuk menggunakan mod PASV untuk FTP. Jika anda menyambungkan ke pelayan FTP melalui firewall, anda mesti memilih mod PASV. Mengkonfigurasi Mod FTP PASV
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Guna HTTP>
Membolehkan atau melumpuhkan HTTP, yang diperlukan untuk komunikasi dengan komputer, seperti apabila menggunakan UI Kawalan Jauh, percetakan WSD, atau percetakan dengan Cetakan Awan Google. Melumpuhkan HTTP Komunikasi
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Guna IPSec> *1
Pilih sama ada untuk melaksanakan komunikasi disulitkan dengan mewujudkan satu rangkaian persendirian maya (VPN) melalui IPSec. Mengkonfigurasi Tetapan IPSec
<Tak Aktif>
<Aktif>
<Tetapan Nombor Port>
Tukar nombor port untuk protokol mengikut persekitaran rangkaian. Mengubah Nombor Port
<LPD>
1 hingga 515 hingga 65535
 
<RAW>
1 hingga 9100 hingga 65535
 
<Penemuan Multisiar WSD>
1 hingga 3702 hingga 65535
 
<HTTP>
1 hingga 80 hingga 65535
  
<Penemuan Multisiar>
1 ke 427 ke 65535
 
<POP3>
1 ke 110 ke 65535
 
<SMTP>
1 ke 25 ke 65535
 
<FTP>
1 ke 21 ke 65535
 
<SNMP>
1 hingga 161 hingga 65535
<Saiz MTU>
Pilih saiz paket maksimum yang dihantar atau diterima oleh mesin. Menukar Unit Penghantaran Maksimum
<1300>
<1400>
<1500>

<Tetapan SNMP>

Tentukan tetapan untuk memantau dan mengawal mesin daripada komputer yang menjalankan perisian SNMP. Memantau dan Mengawal Mesin dengan SNMP
<Tetapan SNMPv1>
Membolehkan atau melumpuhkan SNMPv1. Apabila membolehkan SNMPv1, nyatakan nama komuniti dan keistimewaan akses kepada objek Asas Maklumat Pengurusan (MIB).
<Tak Akt>
<Aktif>
<Tetapan SNMPv3>
Membolehkan atau melumpuhkan SNMPv3. Gunakan UI Kawalan Jauh untuk menentukan tetapan terperinci yang digunakan apabila SNMPv3 dibolehkan.
<Tak Akt>
<Aktif>
<Peroleh Mklmt Pngurusn Pnctk drHos>
Bolehkan atau lumpuhkan pemantauan pengurusan maklumat pencetak daripada komputer yang menjalankan perisian SNMP berangkaian.
<Tak Akt>
<Aktif>
<Format Smber Hos MIB kpd RFC2790>
Tentukan sama ada untuk mematuhi spesifikasi maju (RFC2790) protokol apabila memantau status mesin daripada perisian SNMP bersesuaian.
<Tak Akt>
<Aktif>

<Gunakan Port Khusus>

Membolehkan atau melumpuhkan port khusus. Port khusus digunakan apabila percetakan, faks, atau pengimbasan menggunakan MF Scan Utility dan ketika melayari atau menentukan tetapan mesin melalui rangkaian.
<Tak Aktif>
<Aktif>

<Kaedah Pngesahan Port Khusus>

Tentukan sama ada untuk menghadkan kaedah pengesahan yang khusus kepada yang selamat apabila menggunakan port khusus. Jika <Mod 2> dipilih, kaedah pengesahan yang digunakan adalah khusus untuk yang selamat.
<Mod 1>
<Mod 2>
Jika <Mod 2> dipilih, anda tidak boleh mewujudkan sambungan dari perisian pengurusan peranti atau pemacu yang dalam beberapa kes.

<MasaTungguutkSmbngndiMula>

Tentukan masa menunggu untuk menyambung ke rangkaian. Pilih tetapan yang bergantung kepada persekitaran rangkaian. Menetapkan Masa Menunggu untuk Menyambung ke Rangkaian
0 ke 300 (saat)

<Tetapan Pemacu Ethernet>

Pilih jenis Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) dan mod komunikasi Ethernet (dupleks separuh/dupleks penuh). Anda juga boleh melihat alamat MAC untuk LAN berwayar.
<Pgesann Auto>
Pilih sama ada untuk mengesan secara automatik atau secara manual memilih mod komunikasi dan jenis Ethernet. Mengkonfigurasi Tetapan Ethernet
<Tak Akt>
<Mod Komunikasi>
<Dupleks Separa>
<Dupleks Penuh>
<Jenis Ethernet>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
 
<Aktif>
Apabila <Mod Komunikasi> ditetapkan kepada <Dupleks Separa>, anda tidak boleh memilih <1000BASE-T>.
<Alamat MAC>
Semak alamat MAC mesin, yang merupakan nombor unik untuk setiap peranti komunikasi. Melihat Alamat MAC bagi LAN Berwayar

<Gunakan IEEE 802.1X> *1*2

Membolehkan atau melumpuhkan pengesahan IEEE 802.1X. Konfigurasi Tetapan Pengesahan IEEE 802.1X
<Tak Aktif>
<Aktif>

<Tetapan Tembok Api>

Tanpa keselamatan yang betul, pihak ketiga yang tidak dibenarkan boleh mengakses komputer dan peranti komunikasi lain yang disambungkan ke rangkaian. Untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan ini, tentukan tetapan untuk penapis paket, satu ciri yang menghalang komunikasi untuk peranti dengan alamat IP tertentu atau alamat MAC.
<Penapis Alamat IPv4>
Membolehkan atau melumpuhkan tetapan untuk paket penapis yang dihantar kepada atau diterima daripada peranti dengan alamat IPv4 yang khusus. Mengkhususkan Alamat IP untuk Tetapan Firewall
<Penapis Keluar>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Penapis Masuk>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Penapis Alamat IPv6>
Membolehkan atau melumpuhkan tetapan untuk paket penapis yang dihantar kepada atau diterima daripada peranti dengan alamat IPv6 yang khusus. Mengkhususkan Alamat IP untuk Tetapan Firewall
<Penapis Keluar>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Penapis Masuk>
<Tak Akt>
<Aktif>
<Penapis Alamat MAC>
Membolehkan atau melumpuhkan tetapan untuk paket penapis yang dihantar kepada atau diterima daripada alamat MAC yang khusus. Menentukan Alamat MAC untuk Tetapan Firewall
<Penapis Keluar>
<Tak Akt>
<Aktif>
 
<Penapis Masuk>
<Tak Akt>
<Aktif>

<Tetapan Cetakan Awan Google>

Membolehkan atau melumpuhkan Cetakan Awan Google. Mendaftarkan Mesin dengan Cetakan Awan Google
<Gunakan Cetakan Awan Google>
<Tak Aktif>
<Aktif>
 
<Status Pndaftarn Cetak Awan Google>*1

<Pengurusan Tetapan Peranti>

Tentukan sama ada ingin menggunakan iW Management Console pemalam untuk mengurus data mesin seperti tetapan dan destinasi Buku Alamat. Untuk maklumat lanjut dalam iW Management Console, hubungi pengedar Canon anda yang terdekat. Mengkonfigurasi Tetapan untuk Komunikasi antara Mesin dan Pemalam
<Tak Aktif>
<Aktif>

<RMT-SW>

Biarkan suis ini ditetapkan kepada <Tak Aktif>. Apabila wakil perkhidmatan membuat penyelenggaraan peranti secara jarak jauh, anda mungkin diminta untuk menetapkan suis kepada <Aktif>.
<Tak Aktif>
<Aktif>

<Mengasal Tetapan Rangkaian>

Pilih kembali ke Tetapan Rangkaian kepada lalai pengilang. <Mengasal Menu>
29WY-08H