Menyekat Percetakan daripada Komputer

Anda secara drastik boleh mengurangkan risiko kebocoran maklumat dengan mengehadkan dokumen boleh dicetak dari komputer kepada dokumen Cetakan Selamat (Mencetak Dokumen Yang Dilindungi dengan PIN (Cetakan Selamat)).
<Menu>  <Tetapan Fungsi>  <Cetakan Selamat>  <Hadkan Kerja Pencetak>  <Aktif> <Guna>  <OK>  Mulakan semula mesin
29WY-07S