Mencetak Dokumen Yang Dilindungi dengan PIN (Cetakan Selamat)

Dengan menetapkan PIN ke dokumen apabila mencetak dari komputer, dokumen ditahan dalam memori mesin dan tidak dicetak sehingga PIN yang betul dimasukkan pada panel operasi mesin. Fungsi ini dipanggil "Cetakan Selamat" dan dokumen yang dilindungi oleh PIN dipanggil "dokumen dilindungi." Menggunakan Cetakan Selamat mengekalkan cetakan dokumen sulit daripada dibiarkan tanpa pengawasan.
 
29WY-059