Melumpuhkan HTTP Komunikasi

HTTP yang digunakan untuk komunikasi melalui rangkaian, seperti apabila anda mengakses mesin melalui UI Kawalan Jauh. Jika anda menggunakan sambungan USB atau sebaliknya tidak menggunakan HTTP, anda boleh mematikan HTTP untuk menyekat pencerobohan pihak ketiga yang berniat jahat melalui port HTTP yang tidak digunakan.
Melumpuhkan HTTP melumpuhkan beberapa keupayaan rangkaian, seperti UI Kawalan Jauh, percetakan WSD, dan percetakan dengan Cetakan Awan Google.
<Menu>  <Keutamaan>  <Rangkaian>  <Tetapan TCP/IP>  <Guna HTTP>  <Tak Aktif>  <Ya>  
29WY-07W