Mengkonfigurasi Protokol Pencetakan dan Fungsi WSD

Konfigurasikan protokol yang digunakan untuk mencetak dokumen dari komputer berangkaian.
Untuk maklumat lebih lanjut mengenai operasi asas yang akan dilaksanakan apabila menetapkan mesin dari Remote UI, lihat Menetapkan Pilihan Menu daripada UI Kawalan Jauh.
1
Mulakan Remote UI dan log masuk ke Mod Pengurus Sistem. Memulakan UI Kawalan Jauh
2
Klik [Settings/Registration] pada halaman Portal. Tetapan UI Kawalan Jauh
3
Klik [Network Settings].
4
Konfigurasikan protokol pencetakan.
Mengkonfigurasi LPD atau RAW
1
Pilih [LPD Settings] atau [RAW Settings]  [Edit].
2
Konfigurasikan tetapan sebagaimana diperlukan.
[Use LPD Printing]
Pilih kotak semak untuk mencetak melalui LPD. Apabila tidak menggunakan cetakan LPD, kosongkan kotak semak.
[Use RAW Printing]
Pilih kotak semak untuk mencetak melalui RAW. Apabila tidak menggunakan cetakan RAW, kosongkan kotak semak.
[RX Timeout]
Tetapkan nilai sebagai masa menunggu mula semula untuk penerimaan data. Jika penerimaan data tidak bersambung semula dalam masa yang ditetapkan, cetakan dibatalkan.
3
Klik [OK].
Konfigurasi WSD
1
Pilih [WSD Settings]  [Edit].
2
Konfigurasikan tetapan sebagaimana diperlukan.
[Use WSD Printing]
Pilih kotak semak untuk mencetak melalui WSD. Apabila tidak menggunakan cetakan WSD, kosongkan kotak semak.
[Use WSD Browsing]
Pilih kotak semak untuk mendapatkan maklumat tentang mesin daripada komputer melalui WSD. Kotak semak ini dipilih secara automatik apabila kotak semak [Use WSD Printing] dipilih.
[Use WSD Scanning]
Imbasan WSD membolehkan anda mengimbas dokumen ke komputer tanpa memasang pemacu pengimbas. Pilih kotak semak untuk mengimbas dokumen melalui WSD. Apabila tidak menggunakan imbasan WSD, kosongkan kotak semak.
[Use Computer Scanning]
Pilih kotak semak untuk menggunakan imbasan WSD dengan mengendalikan mesin menggunakan panel pengendalian. Kotak semak ini hanya boleh dipilih apabila kotak semak [Use WSD Scanning] dipilih. Untuk melakukan imbasan, pilih <Imbas> dalam skrin Rumah dan tentukan komputer yang bersambung WSD sebagai destinasi imbasan (Mengimbas dan Menyimpan ke Komputer).
[Use Multicast Discovery]
Pilih kotak semak untuk menetapkan mesin agar membalas mesej penemuan multisiar. Sekiranya kotak semak dikosongkan, mesin akan kekal dalam mod tidur walaupun semasa mesej penemuan multisiar mengalir pada rangkaian.
3
Klik [OK].
5
Mulakan semula mesin.
MATIKAN mesin, tunggu selama sekurang-kurangnya 10 saat, dan HIDUPKAN semula.
Memilih tetapan dari panel pengendalian
Tetapan LPD, RAW dan WSD juga boleh diakses dari <Menu> dalam skrin Rumah.
<Tetapan LPD>
<Tetapan RAW>
<Tetapan WSD>
Menyediakan peranti rangkaian WSD
Peranti rangkaian WSD boleh ditambah daripada folder pencetak. Buka folder pencetak (Memaparkan Folder Pencetak)  klik [Tambah peranti] atau [Tambah pencetak] dan ikuti arahan pada skrin. Untuk maklumat lanjut mengenai cara memasang pemacu untuk rangkaian WSD, lihat manual untuk pemacu berkaitan di laman web manual dalam talian.
Untuk mengubah nombor port
Nombor port sama digunakan untuk mesin dan komputer mesti digunakan untuk protokol cetakan.
Mengkonfigurasi Port Pencetak
Mengubah Nombor Port
29WY-00U