Melumpuhkan UI Kawalan Jauh

UI Jarak Jauh adalah berguna kerana tetapan mesin boleh dinyatakan dengan menggunakan pelayar Web pada komputer. Untuk menggunakan UI Kawalan Jauh, mesin mesti disambungkan ke komputer melalui rangkaian. Jika mesin disambungkan ke komputer melalui USB, atau jika anda tidak perlu menggunakan UI Kawalan Jauh, anda mungkin mahu untuk melumpuhkan UI Kawalan Jauh untuk mengurangkan risiko mempunyai mesin anda dikawal dari jauh melalui rangkaian oleh pihak ketiga yang berniat jahat.
<Menu>  <Tetapan Pengurusan>  <Lesen/Lain-lain>  <Tetapan UI Kawalan Jauh>  Pilih <Tak Akt> dalam <Guna UI Kawalan Jauh>  <Guna>  <OK>  Mulakan semula mesin
29WY-07X