Meletakkan Dokumen Asal

Letakkan dokumen asal di atas kaca platen atau dalam penyuap. Gunakan kaca platen apabila mengimbas dokumen tebal atau terikat seperti buku. Anda boleh memuatkan dua atau banyak helaian dokumen asal dalam penyuap supaya ia boleh diimbas secara berterusan. Untuk maklumat tentang saiz boleh dimuatkan, dsb. lihat Unit Utama atau Penyuap.
 
Gunakan dokumen asal yang kering sepenuhnya
Apabila meletakkan dokumen asal, pastikan sebarang gam, dakwat atau bendalir pembetulan pada dokumen asal telah kering sepenuhnya.
Untuk mengelak kertas tersekat
Jangan letakkan jenis dokumen asal berikut dalam penyuap kerana ini boleh menyebabkan kertas tersekat:
Kertas yang berkedut atau renyuk
Kertas karbon
Kertas yang bengkok atau bergulung
Kertas bersalut
Kertas yang koyak
Kulit bawang atau kertas nipis
Dokumen asal berkokot atau berklip
Kertas dicetak oleh pencetak pemindahan haba
Kelutsinaran
Untuk mengimbas dokumen asal dengan lebih tepat
Dokumen asal diletakkan dalam penyuap diimbas semasa sedang disuap ke dalam mesin. Sebaliknya, dokumen asal diletakkan di atas kaca platen kekal dalam kedudukan tetap semasa ia diimbas. Untuk memastikan hasil imbasan yang lebih tepat, meletakkan dokumen asal di atas kaca platen adalah disyorkan.
Untuk mengimbas kertas penyurihan atau kelutsinaran
Untuk mengimbas dokumen asal lutsinar (contohnya, kertas penyurihan atau kelutsinaran), letakkannya di atas kaca platen.

Meletakkan Dokumen Asal di atas Kaca Platen

1
Buka penyuap.
2
Letakkan dokumen asal menghadap ke bawah pada kaca platen.
Jajarkan sudut dokumen asal dengan sudut kiri atas kaca platen.
Untuk mengimbas dokumen asal lutsinar (contohnya, kertas penyurihan atau kelutsinaran), tutupkannya dengan kertas putih biasa.
3
Tutup penyuap secara perlahan.
Mesin sedia untuk mengimbas dokumen.
Apabila imbasan lengkap
Keluarkan dokumen asal daripada kaca platen.

Meletakkan Dokumen Asal dalam Penyuap

1
Membuka dulang bekalan asal.
2
Buka panduan slaid.
Luncurkan panduan slaid keluar sehingga ia sedikit jauh terpisah berbanding lebar dokumen asal sebenar.
3
Kipaskan tindanan dokumen asal dan jajarkan pinggir.
Kipaskan tindanan dokumen asal dalam kelompok kecil dan jajarkan pinggir dengan mengetik sedikit tindanan beberapa kali pada permukaan rata.
4
Letakkan dokumen asal menghadap ke atas dalam penyuap.
Letakkan dokumen asal dalam orientasi landskap.
Pastikan tindanan dokumen asal tidak melebihi garisan had muatan ().

Jangan muatkan dokumen asal dengan pelbagai saiz pada masa yang sama.
Jika dokumen asal dimuatkan supaya ia melebihi garisan had muatan, imbasan boleh terhenti atau kertas tersekat boleh berlaku.
5
Jajarkan panduan slaid dengan pinggir dokumen asal.
Luncurkan panduan slaid ke dalam sehingga ia dijajarkan dengan kemas pada pinggir dokumen asal.
Mesin sedia untuk mengimbas dokumen asal.
Jajarkan panduan slaid dengan kemas pada pinggir dokumen asal
Panduan slaid yang terlalu longgar atau ketat boleh mengakibatkan silap suapan atau sekatan kertas.
Semasa dokumen asal sedang diimbas
Jangan tambah atau keluarkan dokumen asal.
Apabila imbasan lengkap
Keluarkan dokumen asal yang diimbas daripada bawah penyuap untuk menghalang kertas tersekat.
29WY-02U