Mendaftar Tetapan Kertas Lalai untuk Dulang Pelbagai Guna

Anda boleh mendaftar tetapan kertas lalai untuk dulang pelbagai guna. Mendaftar tetapan lalai boleh menyelamatkan anda daripada usaha perlu menentukan tetapan setiap kali anda memuatkan kertas yang sama ke dalam dulang pelbagai guna.
Selepas tetapan kertas lalai didaftarkan, skrin tetapan kertas tidak dipaparkan apabila kertas dimuatkan dan tetapan sama sentiasa digunakan. Jika anda memuatkan saiz dan jenis kertas yang berbeza tanpa mengubah tetapan kertas, mesin mungkin tidak mencetak dengan betul. Untuk mengelak masalah ini, pilih <Tentukan Apabila Memuatkan Kertas> dalam langkah 3 dan kemudian, muatkan kertas.
1
Pilih <Tetapan Kertas> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
2
Pilih dulang pelbagai guna.
3
Pilih saiz kertas.
Jika saiz kertas yang dimuatkan tidak dipaparkan, pilih <Saiz Lain>.
Mendaftar saiz kertas tersuai
4
Pilih jenis kertas.
29WY-035