Mengehadkan Saiz Kertas Yang Dipaparkan

Anda boleh memastikan bahawa hanya saiz kertas yang kerap digunakan akan ditunjukkan dalam skrin untuk memilih tetapan saiz kertas.
1
Pilih <Tetapan Kertas> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
2
Pilih <Pilih Saiz Kertas yang Kerap Digunakan>.
3
Pilih sumber kertas yang anda mahu untuk mengehadkan saiz kertas yang akan dipaparkan.
Apabila paper feeder pilihan dipasang, laci kertasnya juga dipaparkan.
4
Kosongkan kotak semak untuk saiz kertas yang tidak mahu anda paparkan.
Pastikan bahawa hanya kotak semak untuk saiz kertas yang kerap digunakan akan dipilih.
Saiz kertas yang tidak dipilih boleh dilihat dengan memilih <Saiz Lain> dalam skrin pemilihan tetapan saiz kertas.
5
Pilih <Guna>.
29WY-037