Melaras Nilai untuk Penghasilan Semula Warna Teks

Anda boleh membuat pelarasan supaya teks hitam atau hampir hitam dihasilkan semula dalam warna yang hampir sepadan dengan dokumen asal yang diimbas dalam warna.
Fungsi ini akan digunakan apabila imbasan dilakukan dengan <Jenis Dokumen Asli> ditetapkan kepada selain <Foto>.
Melaras Kualiti Imej
1
Pilih <Menu> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
2
Pilih <Pelarasan/Penyelenggaraan> <Laras Kualiti Imej>.
3
Pilih <Pemprosesan Teks Hitam untuk Warna>.
4
Laraskan nilai.
Nilai Pelarasan boleh ditetap secara berasingan dalam penyuap dan kaca platen.
<Keutamaan Teks Warna>
Menghasilkan semula teks hitam atau hampir hitam dalam warna yang hampir sepadan dengan dokumen asal.
<Keutamaan Teks Hitam>
Menghasilkan semula teks hitam dan kejelasan yang dipertingkatkan.
5
Pilih <Guna>.
29WY-09Y