Melaras Kualiti Imej

 
Anda boleh memilih kualiti imej untuk imbasan bergantung pada jenis dokumen asal, seperti dokumen asal teks sahaja, dokumen asal dengan carta dan graf atau foto majalah.
Menyimpan Data ke Peranti Memori USB
<Imbas> <Ingatan USB> <Jenis Dokumen Asli> Pilih jenis dokumen asal
Menghantar Data melalui E-mel/I-Faks atau Menyimpan Data ke Pelayan
<Imbas>  Tentukan destinasi dalam <E-Mel>/<I-Faks>/<Fail>  Pilih <Jenis Dokumen Asli> dalam tab <Tetapan Penghantaran> Pilih jenis dokumen asal
29WY-05W