Menghantar Faks dengan AirPrint

Anda boleh menghantar faks dari Mac dengan cara yang hampir sama apabila anda mencetak dari Mac.
Keperluan Sistem
Untuk menghantar faks dengan AirPrint, anda perlu memasang Mac dengan OS X 10.9 atau kemudian.
Persekitaran Rangkaian
Satu daripada persekitaran berikut diperlukan.
Persekitaran di mana peranti Apple dan mesin disambungkan ke LAN yang sama
Persekitaran di mana Mac disambungkan ke mesin melalui USB
Untuk penghantaran faks, ia diperlukan untuk menetapkan <Guna Pencetakan IPP> kepada <Aktif>. Mengubah Tetapan Fungsi Yang Tersedia dengan AirPrint

Menghantar Faks dari Mac

1
Pastikan bahawa mesin DIHIDUPKAN dan disambungkan ke Mac.
Untuk cara memastikan ini, lihat Menyediakan Persekitaran Rangkaian.
2
Tambah mesin pada Mac daripada [Keutamaan Sistem] [Pencetak & Pengimbas].
Jika mesin sudah ditambah, operasi ini tidak diperlukan.
3
Buka dokumen dalam aplikasi dan paparkan kotak dialog cetakan.
Cara untuk memaparkan kotak dialog cetakan berbeza untuk setiap aplikasi. Untuk maklumat lanjut, lihat manual arahan untuk aplikasi yang sedang anda gunakan.
4
Pilih mesin ini dalam kotak dialog cetakan.
Pencetak yang bersambung dengan Mac dipaparkan. Pilih pemacu faks mesin ini dalam langkah ini.
5
Khususkan destinasi.
6
Klik [Faks].
Penghantaran faks bermula.
29WY-06K