Menyediakan Persekitaran Rangkaian

Apabila menyambung mesin ke rangkaian kawasan setempat (LAN) berwayar atau wayarles, anda perlu menetapkan alamat IP unik ke rangkaian yang dipilih. Pilih "berwayar" atau "wayarles" bergantung pada persekitaran komunikasi dan peranti perangkaian anda. Untuk tetapan alamat IP yang tertentu, hubungi pembekal perkhidmatan Internet atau Pentadbir Rangkaian anda.
Jika mesin disambungkan ke rangkaian yang tidak selamat, maklumat peribadi anda mungkin dibocorkan kepada pihak ketiga.
Mesin tidak boleh bersambung ke kedua-dua LAN berwayar dan wayarles pada masa yang sama.
Mesin ini tidak disertakan dengan kabel LAN atau penghala. Sediakannya sebagaimana yang diperlukan.
Untuk maklumat lanjut mengenai peranti perangkaian anda, lihat manual arahan untuk peranti atau hubungi pengeluar anda.

Sebelum Anda Mula

Ikut langkah-langkah berikut untuk menyambungkan mesin ke rangkaian.
 
 
Semak tetapan komputer anda.
Pastikan bahawa komputer disambungkan dengan betul ke rangkaian. Untuk maklumat lanjut, lihat manual arahan untuk peranti yang anda gunakan atau hubungi pengeluar peranti.
Pastikan tetapan rangkaian telah dilengkapkan pada komputer. Sekiranya rangkaian tidak disediakan dengan betul, anda tidak boleh menggunakan mesin ini pada rangkaian, walaupun apabila anda mengikuti langkah-langkah lain di bawah.
Bergantung pada rangkaian, anda mungkin perlu mengubah tetapan untuk kaedah komunikasi atau jenis Ethernet (Mengkonfigurasi Tetapan Ethernet). Untuk maklumat lanjut, hubungi pembekal perkhidmatan Internet atau Pentadbir Rangkaian anda.
Untuk menyambung ke rangkaian IEEE 802.1X, lihat Konfigurasi Tetapan Pengesahan IEEE 802.1X.
 
 
Pilih LAN berwayar atau wayarles.
 
 
Sambung ke LAN berwayar atau wayarles.
Teruskan ke seksyen yang sepadan dengan tetapan yang anda pilih dalam langkah 2.
Menyambung ke LAN terdawai
Menyambung ke LAN wayarles
 
 
Tetapkan alamat IP sebagaimana diperlukan.
Semasa pembelian, mesin ditetapkan untuk mendapatkan alamat IP secara automatik. Ubah tetapan ini jika anda mahu menggunakan alamat IP tertentu. Menetapkan Alamat IP
29WY-006