Pelbagai Kaedah Cetakan

Seksyen ini menerangkan cara untuk mencetak dokumen dengan menambah PIN dan cara untuk mencetak fail yang disimpan pada peranti memori USB tanpa menggunakan pemacu pencetak.
 
29WY-058