Mengimbas Dengan Jelas

Apabila mencipta fail untuk risalah yang mengandungi banyak gambar atau laporan tertulis dengan pensel, anda boleh melaraskan kepadatan dan kecerahan untuk mencapai kualiti imej yang lebih jelas.

29WY-05U