Menggunakan Komputer Anda untuk Mengimbas (Imbasan Jauh)

Untuk mengimbas dari komputer, anda boleh menggunakan MF Scan Utility atau aplikasi seperti aplikasi pemprosesan imej atau perkataan. Jika anda menggunakan ScanGear MF dibekalkan dengan mesin, anda boleh mengkonfigurasi tetapan imbasan lanjutan (Menggunakan ScanGear MF).
Apabila menggunakan mesin dengan sambungan USB, keluar mod tidur sebelum mengimbas. Memasuki Mod Tidur
Mengimbas Menggunakan MF Scan Utility
 
MF Scan Utility ialah aplikasi yang disertakan dengan mesin yang membolehkan anda mengimbas dokumen atau imej ke komputer. Anda boleh memajukan data yang diimbas ke aplikasi tertentu atau lampirkannya ke mesej e-mel. Untuk maklumat lanjut, klik [Arahan] pada MF Scan Utility.
Jika anda pengguna MacOS, lihat manual untuk pemacu atau perisian berkaitan di laman web manual dalam talian.
Mengimbas Menggunakan Aplikasi
 
Anda boleh mengimbas imej menggunakan aplikasi seperti aplikasi pemprosesan perkataan atau imej dan muatkan imej secara terus dalam aplikasi. Anda tidak perlu memulakan aplikasi lain untuk mengimbas. Mengimbas Dokumen daripada Aplikasi
29WY-065