Apabila Anda Tidak Dapat Mencetak dengan Betul

Jika hasil cetakan tidak memuaskan, atau kertas berkedut atau bergulung, cuba penyelesaian berikut. Jika masalah berlanjutan, hubungi pengedar Canon tempatan yang sah atau talian bantuan Canon.

Masalah dengan Kualiti Imej Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan

Masalah dengan Kertas Cetakan Kertas Berkedut atau Bergulung

Masalah dengan Kemasukan Kertas Kertas Disuap dengan Salah

29WY-0AA