Hasil Pencetakan Adalah Tidak Memuaskan

Kotoran dalam mesin boleh menjejaskan hasil cetakan. Lakukan penjagaan dan pembersihan untuk mesin dahulu. Pembersihan Berkala

Tanda Comot Muncul pada Pinggir Bawah Cetakan

Comot Kelihatan pada Cetakan

Imej Tinggal Muncul pada Kawasan Kosong

Comotan dan Percikan Toner Muncul

Cetakan Pudar

Sebahagian Daripada Halaman Tidak Dicetak

Garisan Kelihatan/Cetakan Tidak Rata

Cetakan Kelihatan Kelabu

Tompok Putih Muncul

Titik Hitam Muncul

Muka Belakang Kertas Comot

Kod Bar Yang Dicetak Tidak Dapat Dibaca

29WY-0AC