Kertas Tersangkut dalam Sumber Kertas

Keluarkan kertas tersekat mengikut prosedur yang sepadan dengan lokasi di mana kertas tersangkut berlaku.
 
 Dulang pelbagai guna
 
 Laci kertas

Kertas Tersangkut dalam Dulang Pelbagai Guna

Jika kertas dimuatkan dalam dulang, keluarkannya dahulu. Jika kertas yang tersekat tidak boleh dikeluarkan dengan mudah, jangan tariknya secara paksa, tetapi ikut prosedur untuk lokasi berbeza bagi kertas tersekat yang ditunjukkan oleh mesej.
1
Keluarkan kertas dengan perlahan.
2
Muatkan kertas. Memuatkan Kertas di Dalam Dulang Pelbagai Guna
3
Pilih <Ya> apabila <Adakah semua kertas tersekat dikeluarkan?> mesej dipaparkan pada skrin.
Apabila mesej masih dipaparkan
Kertas boleh tersekat di lokasi lain. Periksa lokasi lain, dan keluarkan kertas tersekat jika ada.

Kertas Tersekat dalam Laci Kertas

Jika kertas yang tersekat tidak boleh dikeluarkan dengan mudah, jangan tariknya secara paksa, tetapi ikut prosedur untuk lokasi berbeza bagi kertas tersekat yang ditunjukkan oleh mesej.
1
Tarik keluar laci kertas sehingga ia terhenti.
2
Keluarkan kertas dengan perlahan.
Apabila paper feeder pilihan dilekapkan, tarik kertas keluar secara lembut dengan cara yang sama.
3
Tetapkan laci kertas.
4
Pilih <Ya> apabila <Adakah semua kertas tersekat dikeluarkan?> mesej dipaparkan pada skrin.
Apabila mesej masih dipaparkan
Kertas boleh tersekat di lokasi lain. Periksa lokasi lain, dan keluarkan kertas tersekat jika ada.
29WY-0AU