Scannen (imageCLASS-/i-SENSYS-serie enzovoort)

U kunt een multifunctioneel apparaat vanuit het mobiele apparaat bedienen en de gescande gegevens vastleggen.
Scan met de volgende methode voor een serie zonder [Scan for Mobile] (Scan naar mobiel) of [Canon Mobile Scanning] (Canon Mobiel scannen) in het hoofdmenu van het apparaat

Procedures

Het multifunctionele apparaat voorbereiden

1.Leg het origineel op de glasplaat of in de invoermodule.
2.Druk op [Scan] (Scannen).
3.Druk op [] of [] om [Remote Scanner] (Scanner op afstand) te selecteren → druk op [OK].
Er wordt een scherm weergegeven met de melding dat een er externe scanner in de wachtstand staat (online).
OPMERKING
Op bepaalde modellen kunt u instellen dat de scanner automatisch online gaat.
Afhankelijk van de apparaatinstellingen is automatisch online gaan mogelijk niet ingeschakeld.
Raadpleeg voor meer informatie de handleidingen bij het apparaat.

Bewerkingen uitvoeren met het mobiele apparaat

1.Tik op [] in de linkerbovenhoek van het beginscherm van Canon PRINT Business en registreer/selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken.
2.Tik in het beginscherm op [Scan] (Scannen).
3.Configureer de scaninstellingen in het scherm [Scan] (Scannen).
4.Tik op [Scan] (Scannen).
Als u vanaf de glasplaat scant
Wanneer het scannen van het origineel is voltooid, wordt een bevestigingsscherm om door te gaan met scannen weergegeven op de mobiele terminal.
Als u wilt doorgaan met scannen:
Stel het origineel in → tik op [Scan] (Scannen).
Als u het scannen wilt afronden:
Tik op [Done] (Gereed).
OPMERKING
Als u beide zijden van een origineel scant met behulp van een invoermodule, kunt u de afdrukstand van even en oneven pagina's uitlijnen door [2-Sided Original] (Dubbelzijdig origineel) net zo in te stellen als de bindrichting van het origineel.
Stel echter [2-Sided Original] (Dubbelzijdig origineel) als volgt in indien u liggende originelen scant.
Voor dubbelzijdige originelen van het type boek met binding aan de korte rand: [Calendar Type] (Type kalender)
Voor dubbelzijdige originelen van het type boek met binding aan de lange rand: [Book Type] (Type boek)

Resultaat

De gescande gegevens worden opgeslagen en de voorbeeldweergave wordt geopend.

Verwante onderwerpen