Het apparaat wordt niet herkend

Als u apparaten zoekt met het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisch zoeken (wifi))/[Nearby Printers] (Printers in de buurt), worden apparaten weergegeven in de volgorde waarin ze worden gevonden. Het zoeken naar apparaten neemt normaal gesproken circa 10 seconden in beslag.
Als u bij de Wi-Fi instellingen van de mobiele terminal een IP-adres van een ongeldige DNS-server opgeeft, treedt er een time-out op tijdens het ophalen van de hostnaam. Hierdoor kan het zoeken naar het apparaat langer duren.
Als het apparaat niet wordt gedetecteerd nadat het zoekproces is voltooid, wordt het mogelijk gedetecteerd als u het zoekproces opnieuw uitvoert. Als het doelapparaat dan nog niet wordt gedetecteerd, controleert u het volgende:
OPMERKING
Als het apparaat niet wordt herkend, zelfs nadat u het volgende hebt bevestigd, start u de mobiele terminal opnieuw op. Het apparaat kan dan worden herkend.
Neem contact op met de netwerkbeheerder over de netwerkomgeving als het apparaat nog steeds niet wordt gedetecteerd.
Ondersteunde apparaten
Ondersteunt het apparaat dat u gebruikt Canon PRINT Business?
Raadpleeg de lijst met ondersteunde apparaten op de Canon PRINT Business-ondersteuningspagina.
Netwerkomgeving (als de naam van het apparaat wordt bepaald door een DNS-server)
Is het IP-adres van het apparaat correct geregistreerd in de tabel voor naamomzetting van DNS-servers (normale/omgekeerde omzetting)?
Zelfs als u de inhoud van de tabel voor naamomzetting wijzigt, kan het even duren voordat de wijziging is doorgevoerd in de mobiele terminal. Als dit het geval is, start u het apparaat opnieuw of verbreekt u de verbinding met het Wi-Fi-netwerk en maakt u opnieuw verbinding.
Zoekmethode
Kunt u het apparaat vinden vanuit [Select Printer] (Selecteer Printer) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Handmatig zoeken (wifi))?
Afhankelijk van de netwerkomgeving waarop de mobiele terminal is aangesloten, wordt het apparaat mogelijk niet gevonden door [Select Printer] (Selecteer Printer) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisch zoeken (wifi)). Zoek handmatig als dit gebeurt.
Kunt u het apparaat vinden als u handmatig naar apparaten zoekt door de FQDN (formaat inclusief hostnaam, subdomeinnaam en domeinnaam) in te voeren?
<FQDN Voorbeeldinvoer>
Als de hostnaam device01, de subdomeinnaam aaa en de domeinnaam bbb.com is:
device01.aaa.bbb.com
Netwerkinstellingen van de mobiele terminal
Is [Settings] (Instellingen) > [Wi-Fi] (Wifi) ingeschakeld op uw mobiele terminal?
Is er een HTTP-proxy ingesteld op uw mobiele terminal?
Als er in de Wi-Fi-instellingen van de mobiele terminal een HTTP-proxy is ingesteld, kunt u vanaf deze app geen verbinding maken met het apparaat. Wijzig in dat geval de instelling zodat geen proxy wordt gebruikt, of geef een IP-adres of DNS-naam op voor het apparaat als host die geen proxy gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de netwerkbeheerder.
Is Bluetooth ingeschakeld?
Als u Bluetooth gebruikt om apparaten te zoeken, schakelt u Bluetooth op de mobiele terminal in.
Controleer ook het volgende.
Houdt u de terminal horizontaal vast?
Is de Bluetooth-sensor verborgen?*
* De locatie van de Bluetooth-sensor verschilt per terminal. U kunt mogelijk wel verbinding maken als u de terminal op een andere manier vasthoudt.
OPMERKING
Als u geen verbinding kunt maken via Bluetooth en de bovenstaande problemen zijn niet van toepassing, dan kunt u mogelijk verbinding maken aan de voorkant van het apparaat.
Als u [Initialize All Data/Settings] (Initialiseer alle gegevens/Instellingen) in [Management Settings] (Beheerinstellingen) > [Data Management] (Gegevensbeheer) op het apparaat hebt uitgevoerd, gaat u naar de lijst met apparaten die via Bluetooth zijn verbonden in de instellingen van de mobiele terminal, verwijdert u het apparaat dat is geïnitialiseerd en registreert (koppelt) u het apparaat opnieuw in deze app.
Netwerkinstellingen voor deze app
Komt de SNMP-communitynaam die is ingesteld in [App Settings] (App-instellingen) > [SNMP Settings] (MEAP-instellingen) overeen met de instelling op het apparaat?
Netwerkinstellingen van het apparaat
Is de instelling SNMPv1 ingesteld op [On] (Aan)?
Is het gatewayadres correct ingesteld?
Is het subnetmasker correct ingesteld?