Ta bilder med kameraet

Bruk kameraet til å ta bilder, og importer dem til denne appen i PDF-format. Du kan beskjære og korrigere forvrengninger i bildet før de konverteres til PDF. Du kan også korrigere og konvertere bilder som er lagret i Fotoalbum, til PDF-filer.

Prosedyrer

1.På Canon PRINT Business-startskjermen, trykk på [Capture] (Ta bilde).
2.Importer bildet.
Når du tar et bilde med kameraet
Ta et bilde av dokumentet du vil ha, innenfor støttelinjene. Hvis støttelinjene ikke vises, trykker du på [] for å vise dem.
Når du importerer et bilde fra Fotoalbum
Trykk på [], og velg et bilde i Fotoalbum.
3.Velg ønsket del av bildet i skjermbildet [Correct Distortion (Trapezoid)] (Korriger forvrengning (trapes)).
Justere grensen
[]/[]:
Hvis du trykker på [], merkes hele grensen. Hvis du trykker på [], konfigureres grensen automatisk.
[]/[]:
Hvis du flytter []/[], kan du justere grensen manuelt.
Velge et sideforhold
[Auto] (Automatisk)/[A4]/[LTR]:
Den merkede delen av bildet korrigeres slik at den får det angitte sideforholdet.
4.Trykk på [Next] (Neste).
5.Kontroller bildet i [Image Processing Mode] (Bildebehandlingsmodus)-skjermen.
[]:
Roterer bildet mot venstre.
[Paper] (Papir):
En egnet modus for å fange opp originalpapiret.
[Whiteboard 1] (Tavle 1):
En egnet modus for å ta bilder på tavlen. Den lar deg fjerne skygger, uregelmessigheter og refleksjoner.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tavle 2 (Tykk)):
En egnet modus for å ta bilder på tavlen. Den lar deg ikke bare fjerner skygger, uregelmessigheter og refleksjoner, men også korrigere de uskarpe bokstavene og linjene.
[Off] (Av):
Korrigering utføres ikke.
6.Trykk på [Store] (Butikk).
Select the compression rate.
Det vises en forhåndsvisning av den lagrede PDF-filen.
MERK
Ved [Whiteboard 1] (Tavle 1) kan uskarpe bokstaver og linjer deles opp.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Tavle 2 (Tykk)) kan ikke korrigere alle uskarpe bokstaver og linjer.

Beslektede emner