Hva er Data Conversion Service?

Data Conversion Service er en gratis tjeneste for forhåndsvisning og utskrift av enkelte filer.
Når du skriver ut en Microsoft Office-fil, kan du skrive ut filen med den opprinnelige utformingen ved å utføre utformingskorrigering med Data Conversion Service på Internett.
Hvis du bruker Data Conversion Service, utføres det en gjengivelsesprosess ved kommunikasjon med en Internett-server. Det kan ta flere minutter å både laste opp og laste ned data, avhengig av innholdet i dataene som skal skrives ut, og kommunikasjonsmiljøet du bruker.
Kontrollere vedlikeholdsinformasjon
Data Conversion Service utfører en gjengivelsesprosess ved å kommunisere med en server via Internett. Denne tjenesten er noen ganger utilgjengelig på grunn av vedlikehold.
For å sjekke vedlikeholdsinformasjon, trykk på [] > [Information] (Informasjon) > [About] (Om) > [Maintenance Information] (Vedlikeholdsinformasjon) i øvre høyre hjørne av Canon PRINT Business-startskjermen.
MERK
Når du bruker Data Conversion Service for første gang, vises Terms of Use. Les innholdet og trykk på [Agree] (Enig) hvis du godtar vilkårene. Du kan verifisere Terms of Use ved å trykke på [] > [Information] (Informasjon) > [About] (Om) > [Terms of Use] (Vilkår for bruk) fra Canon PRINT Business-startskjermen.
Hvis du ikke bruker Data Conversion Service, vil dataene kanskje ikke settes opp på korrekt måte når de skrives ut.

Beslektede emner