Tryck på enheten för att logga in

Du kan logga in på en enhet som registrerats i [Nearby Printers] (Lokala skrivare) genom att trycka på den med den mobila terminalen.

Förutsättningar

Det Bluetooth-kompatibla alternativet är installerat i enheten som ska användas.
Bluetooth är aktiverat i inställningarna för den enhet du använder.
Bluetooth är aktiverat i inställningarna för den mobila terminalen.
Enheten som ska användas är registrerad på skärmen [Select Printer] (Välj skrivare) för funktionen [Nearby Printers] (Lokala skrivare).
[App Settings] (App-inställningar) > [User Information] (Användarinformation) är inställt.
Inaktivera dock [Log in as Guest user] (Logga in som gästanvändare).
OBS!
För att du ska kunna logga in på en enhet genom att trycka på den med den mobila terminalen krävs en miljö som gör att enheten och den mobila terminalen kan anslutas via ett Wi-Fi-nätverk eller en direkt anslutning.
Beroende på vilken enhet du använder kanske den inte identifieras om du trycker på den mobila terminalen när enheten är i viloläge*. Tryck på den mobila terminalen efter att ha tryckt på knappen [Energy Saver] (Energisparare) för att gå ur viloläge.
* Viloläge: Enhetens kontrollpanel stängs av.

Procedurer

1.På startskärmen Canon PRINT Business trycker du på [Other Functions] (Andra funktioner).
2.Tryck på [Printer Control Panel Login] (Inloggning skrivarens kontrollpanel) på framsidan av den enhet du använder.
Den enhet som du använder visas på skärmen [Printer Control Panel Login] (Inloggning skrivarens kontrollpanel).
3.Tryck på enheten som ska användas med den mobila terminalen.
OBS!
Om den enhet som du använder visar ett meddelande om att enheten inte är registrerad på [Printer Control Panel Login] (Inloggning skrivarens kontrollpanel), trycker du på [OK] på meddelandeskärmen för att visa skärmen [Printer Control Panel Login] (Inloggning skrivarens kontrollpanel). Information om hur du registrerar enheten finns i "Registrera enheten (söker med Bluetooth)".

Resultat

Du är inloggad på enheten.

Relaterade ämnen