Registrera enheten (registrering med QR-kod)

Du kan registrera produkter som används för att scanna, skriva ut, osv. Här ges en förklaring av metoden för att scanna QR-koden som visas i enheten med en mobil terminal.

Förutsättningar

Antalet registrerade enheter har inte nått den övre gränsen.
Upp till 10 enheter kan registreras i den här appen. Om totalt 10 enheter är registrerade söker du efter enheter efter att du har tagit bort registrerade enheter.
Enheten du använder stöder funktion för att visa QR-koden.
En bakre kamera är ansluten till den mobila terminalen.

När du ansluter en enhet genom direktanslutning

[Direct Connection] (Direkt anslutning) är öppet i enheten.

Procedurer

Visa QR-koden på enheten

1.Visa QR-koden från [Mobile Portal] (Mobilportal).

Skanna QR-koden med en mobil terminal

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business.
Skärmen för [Select Printer] (Välj skrivare) visas.
2.Tryck på [QR Code] (QR-kod).
När skärmen [Usage] (Användning) visas
Kontrollera innehållet och tryck på [Continue] (Fortsätt).
3.Placera QR-koden innanför kanterna för kameraskärmen som visas.
När QR-koden ligger innanför kanterna skannar appen QR-koden automatiskt.
Om skärmen [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi-inställningar) visas
Anslut till det angivna nätverket med iOS-enhetens Wi-Fi-inställningar enligt anvisningarna på skärmen.

Resultat

Enheten registreras på skärmlistan [Select Printer] (Välj skrivare).
OBS!
Du kan även registrera en enhet från utskriftsskärmen [Preview] (Förhandsgranska). Tryck på [Printer] (Skrivare) på skärmen [Preview] (Förhandsgranska) för att visa skärmen [Select Printer] (Välj skrivare).

Relaterade ämnen