Registrera enheten (sökning på ett Wi-Fi-nätverk)

Du kan söka efter och registrera produkter som används för scanning, utskrift, osv. Det finns en metod för att automatiskt söka efter enheter i ett nätverk, och en metod för att hitta enheter genom att ange en IP-adress eller ett DNS-namn.

Förutsättningar

Antalet registrerade enheter har inte nått den övre gränsen.
Upp till 10 enheter kan registreras i den här appen. Om totalt 10 enheter är registrerade söker du efter enheter efter att du har tagit bort registrerade enheter.

Procedurer

Söker automatiskt efter enheter i samma nätverk

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business.
Skärmen för [Select Printer] (Välj skrivare) visas.
2.Tryck på [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk sökning (Wi-Fi)).
Identifierade enheter visas.
3.Välj enheten → tryck på [Add] (Lägg till).
OBS!
Om enheten som du vill använda inte visas söker du efter den med [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuell sökning (Wi-Fi)).

Manuell sökning efter enheter genom att ange IP-adressen/DNS-namnet

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business.
Skärmen för [Select Printer] (Välj skrivare) visas.
2.Tryck på [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuell sökning (Wi-Fi))
3.Ange IP-adressen eller DNS-namnet för den enhet du vill använda.
När du söker genom att ange DNS
Ange värdnamnet eller FQDN. När du inte kan specificera enheten med ett värdnamn anger du FQDN.
<FQDN Exempel på inmatning>
Om värdnamnet är "device01" är underdomännamnet "aaa" och domännamnet är "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Välj enheten → tryck på [Add] (Lägg till).

Resultat

Enheten registreras på skärmlistan [Select Printer] (Välj skrivare).
OBS!
Du kan även registrera en enhet från utskriftsskärmen [Preview] (Förhandsgranska). Tryck på [Printer] (Skrivare) på skärmen [Preview] (Förhandsgranska) för att visa skärmen [Select Printer] (Välj skrivare).

Relaterade ämnen