Vad är Data Conversion Service?

Data Conversion Service är en gratistjänst för användning vid förhandsgranskning och utskrift av vissa filer.
När du skriver ut en Microsoft Office-fil kan du skriva ut filen med ursprunglig layout om du utför en layoutkorrigering med Data Conversion Service.
Om du använder Data Conversion Service utförs en renderingsprocess genom att kommunicera med en server på internet. Beroende på innehållet i informationen som ska skrivas ut och vilken kommunikationsmiljö du använder kan både överföring och hämtning av data ta flera minuter.
Så här kontrollerar du underhållsinformationen
Data Conversion Service utför en renderingsprocess genom att kommunicera med en server på internet. Den här tjänsten är ibland tillfälligt otillgänglig på grund av underhåll.
Om du vill kontrollera underhållsinformation trycker du på [] > [Information] > [About] (Om) > [Maintenance Information] (Underhållsinformation) i det övre högra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business.
OBS!
När du använder Data Conversion Service första gången visas Terms of Use. Läs innehållet och tryck på [Agree] (Jag accepterar) om du godkänner det. Du kan verifiera Terms of Use genom att trycka på [] > [Information] > [About] (Om) > [Terms of Use] (Användarvillkor) på startskärmen för Canon PRINT Business.
Om du inte använder Data Conversion Service kan det hända att utskriftsdata inte får rätt layout på utskriften.

Relaterade ämnen