Skriva ut fotografier från fotoalbum

Du kan välja och skriva ut bilder från Fotoalbum.

Procedurer

Välja fotografiet som ska skrivas ut

1.På startskärmen Canon PRINT Business trycker du på [Documents] (Dokument).
2.Tryck på [Print from Photo Albums] (Skriv ut från fotoalbum).
3.Välj bilden/bilderna du vill skriva ut.
4.Tryck på [Select] (Markera)/[Use] (Använd) i förstorad förhandsgranskning.
5.Om du vill skriva ut flera bilder upprepar du steg 3-4.
Du kan välja upp till 20 bilder åt gången.
6.Tryck på [Preview] (Förhandsgranska).
Skärmen [Preview] (Förhandsgranska) visas

Skriva ut den valda filen

1.Tryck på [Printer] (Skrivare) och välj enheten som ska användas för utskrifter.
2.Tryck på utskriftsinställningarna om du vill ändra dem.
3.Kontrollera förhandsgranskningen på skärmen [Preview] (Förhandsgranska).
Så här kontrollerar du den andra sidan och efterföljande sidor
Om du trycker på miniatyrbilden visas en förstorad förhandsgranskning. Om du skriver ut en fil med flera sidor kan du kontrollera den andra sidan och efterföljande sidor som förstorade förhandsgranskningsbilder.
Ta bort onödiga sidor
Om du trycker på miniatyrbilden visas en förstorad förhandsgranskning. Visa onödiga sidor och tryck på [].
4.På skärmen [Preview] (Förhandsgranska) trycker du på [Print] (Skriv ut).

Resultat

Fotografiet som har markerats skrivs ut.

Relaterade ämnen