Göra säkra utskrifter

Du kan lägga till en PIN-kod för utskriftsdata och spara den i enheten. Den här funktionen är praktisk om du vill skriva ut ett konfidentiellt dokument.

Förutsättningar

Enheten du använder stöder säker utskrift.

Procedurer

Välja den fil som ska skrivas ut

1.Visa filen som ska skrivas ut på dokumentets förhandsgranskningsskärm.
2.Tryck på [].
3.För Microsoft Excel-filer (xls och xlsx), på skärmen där du väljer ett ark, väljer du det ark du vill skriva ut → tryck sedan på [Preview] (Förhandsgranska).
Skärmen [Preview] (Förhandsgranska) visas

Skriva ut den valda filen

1.Tryck på [Printer] (Skrivare) och välj enheten som ska användas för utskrifter.
2.Tryck på utskriftsinställningarna → tryck sedan på [Output Method] (Utmatningsmetod).
3.På skärmen [Output Method] (Utmatningsmetod) väljer du [Secure Print] (Säker utskrift) → tryck sedan på detaljikonen.
4.Ställ in säker utskrift på skärmen [Secure Print] (Säker utskrift).
[PIN] (PIN-kod):
Ange lösenordet som krävs när du skriver ut från enheten.
[Confirm User Information When Performing Secure Print] (Bekräfta användarinformation vid säker utskrift):
När du har aktiverat den visas en dialogruta för bekräftelse/inställning av dokumentets namn, användarnamn och lösenord i appen vid utförande av säker utskrift.
5.Gå tillbaka till skärmen [Output Method] (Utmatningsmetod) > [Print Settings] (Skrivarinställningar) > [Preview] (Förhandsgranska).
6.På skärmen [Preview] (Förhandsgranska) trycker du på [Secure Print] (Säker utskrift).
7.Välj ett dokumentnamn och ange lösenordet på enhetens kontrollpanel.
OBS!
Information om att skriva ut filen som sparats i enheten finns i handböckerna som levereras med enheten.

Resultat

De data som valts skrivs ut.

Relaterade ämnen