Spara utskriftsdata i en inkorg på en enhet

Du kan spara utskriftsdata i en inkorg på enheten. Du kan skriva ut, ändra inställningar för och kombinera lagrade data på enhetens kontrollpanel eller i Remote UI.

Förutsättningar

Enheten du använder stöder brevlådefunktionen.

Procedurer

Välja den fil som ska sparas

1.Visa filen som ska skrivas ut på dokumentets förhandsgranskningsskärm.
2.Tryck på [].
3.För Microsoft Excel-filer (xls och xlsx), på skärmen där du väljer ett ark, väljer du det ark du vill skriva ut → tryck sedan på [Preview] (Förhandsgranska).
Skärmen [Preview] (Förhandsgranska) visas

Spara den valda filen

1.Tryck på [Printer] (Skrivare) och välj enheten som ska användas för utskrifter.
2.Tryck på utskriftsinställningarna → tryck sedan på [Output Method] (Utmatningsmetod).
3.På skärmen [Output Method] (Utmatningsmetod) väljer du [Store] (Lagra) → tryck sedan på detaljikonen.
4.Ändra [Document Name] (Dokumentnamn).
5.Tryck på [Mail Box] (Brevlåda).
6.Välj ett inkorgsnummer som lagringsdestination.
7.Gå tillbaka till skärmen [Store] (Lagra) > [Output Method] (Utmatningsmetod) > [Print Settings] (Skrivarinställningar) > [Preview] (Förhandsgranska).
8.På skärmen [Preview] (Förhandsgranska) trycker du på [Store] (Lagra).

Resultat

De data som har valts sparas på enheten.
OBS!
Information om att skriva ut filen i inkorgen finns i handböckerna som levereras med enheten.

Relaterade ämnen